Giorgos Argyrakis (Γιώργος Αργυράκης) greckie plakaty polityczne

21 kwietnia 1967 roku doszło w Grecji do zamachu stanu w wyniku, której władzę w kraju przejęła junta wojskowa nazywana Juntą czarnych pułkowników (przywódcami byli brygadier S. Patakos i pułkownicy J. Papadopulos i N. Makarezos). Straciła władzę w 1974 roku w związku z nieudaną próbą przyłączenia do Grecji Cypru.

Charakteryzowana jest jako neofaszystowska, ultranacjonalistyczna, militarystyczna i silnie antykomunistyczna. Na arenie międzynarodowej junta miała poparcie głównie Stanów Zjednoczonych.

Zdelegalizowano wszelkie partie polityczne i zawieszono prawa obywatelskie. Najwyższe stanowiska rządowe i decyzyjne powierzono wojskowym. Junta stosowała terror i rozmaite represje (z obozami koncentracyjnymi włącznie) wobec osób uznanych za związanych z ideami lewicowymi lub sprzeciwiających się władzy. Wprowadzono cenzurę oraz szereg rygorystycznych praw obyczajowych.

Junta czarnych pułkowników zaowocowała liczną emigracja do krajów Europy Zachodniej, które krytycznie ustosunkowały się do tej formy rządów w Grecji.

Dla świata artystycznego zaistniała sytuacja była szokiem. Przez pierwsze dwa lata rządów junty artyści porzucili prace twórczą w ramach cichego bojkotu. Jednakże taki stan nie mógł trwać dłużej, ale otwarta krytyka władzy dla artystów przebywających na terenie Grecji była śmiertelnie niebezpieczna. Otwierane wiec od 1969 roku wystawy artystów występujących przeciw dyktaturze, prezentowały prace o treści silnie alegorycznej czy symbolicznej tak by uniknąć sideł państwowej cenzury. Inaczej sytuacja wyglądała w przypadku artystów działających na emigracji, a w jej skład wchodzili twórcy, którzy już wcześniej mieszkali za granicą- głównie w krajach Europy Zachodniej oraz tacy którzy w 1967 roku zostali przez dyktaturę do tego wyjazdu zmuszeni. Dla tych artystów nastąpił niezwykle płodny okres pracy twórczej obejmujący szerokie spektrum dziedzin sztuki wizualnej, w tym antydyktatorski plakat. Jednym z bardziej uznanych artystów w tej kategorii był Giorgos Argyrakis (Γιώργος Αργυράκης).

Urodził się on w Malii na Krecie, szkołę średnią ukończył w Atenach, a następnie pracował jako asystent scenografa Tasosa Zografou. W 1963 studiował w Von Parish School of Free Design w Monachium. W 1966 kontynuował naukę w berlińskiej Wyższej Szkole Sztuk Pięknych do 1971. W następnym roku przez dwa lata studiował historię sztuki na Uniwersytecie Technicznym w Berlinie. Latem 1974 wrócił do Grecji. Od 1979 mieszkał i tworzył na Krecie. Miał wystawy indywidualne w Berlinie, Atenach, Salonikach, Chanii, Heraklionie, Agrinio itp. Uczestniczył w wielu wystawach zbiorowych.

Trzy jego plakaty antydyktatorskie zaprojektowane i wystawiane w RFN znajdują się w ofercie naszego antykwariatu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *